»    Strona główna


»    Pomoc Społeczna


»    Świadczenia Rodzinne


»    Dodatki Mieszkaniowe


»    Ochrona danych osobowych


»    Fundusz Alimentacyjny


»    Wsparcie Rodziny


»    Dokumenty do pobrania»    Kontakt


                                                                                                        

ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA


Data ogłoszenia: 2023-11-24


Zapytanie dot. świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych.


Zapytanie
 

Formularz

 


NABÓR


Data ogłoszenia: 2023-11-07

Na wolne stanowisko pracy - inspektor ds. zasiłków


Ogłoszenie
 

Kwestionariusz osobowy


ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCEData ogłoszenia: 2023-10-16

Od 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego zostanie wprowadzone nowe świadczenie,
świadczenie wspierające, kierowane bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej oraz
nastąpi zmiana zasad dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku.
opiekuńczego.InformacjaZARZĄDZENIE NR 87/2023Data ogłoszenia: 2023-10-09


ZARZĄDZENIE NR 87 / 2023
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 05.10.2023 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Gminy Kamiennik na lata 2023-2030Zarządzenie
 

Strategia
 

Załącznik
 


 
WARSZTATYData ogłoszenia: 2023-09-29


Warsztaty piecznia chleba z dnia 13 września 2023 r.

 
 
 


BADANIA


Data ogłoszenia: 2023-09-07


 
Fundacja „Plan B” prowadzi badanie potrzeb i oczekiwań kobiet z powiatu nyskiego.
Na podstawie raportu, który powstanie, stworzymy kolejne projekty i działania na rzecz kobiet.

Wyniki mogą być także pomocne lokalnym instytucjom w planowaniu ich pracy i przygotowywaniu lokalnych strategii.

Biorąc udział w badaniu pomagasz w tworzeniu przyjaznej przestrzeni dla kobiet w powiecie nyskim:
https://tiny.pl/cc16s

Działanie realizowane jest w ramach projektu "Siła i Moc Kobiet- samoorganizacja kobiet w powiecie nyskim" finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
WARSZTATY


Data ogłoszenia: 2023-09-06
Projekt Senior - Przyjaciel na drodze życia


Fundacja "Plan B" jest w miejscowości Kamiennik
 
Fundacja "Plan B"

Paczkowski Uniwersytet III wieku
 
 
 

RODZINA WSPIERAJĄCA


Data ogłoszenia: 2023-06-22Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających
 NABÓR


Data ogłoszenia: 2023-06-05Informacje o naborze na opiekunkę środowiskową


 NABÓR


Data ogłoszenia: 2023-05-09
Informacje o naborze na opiekunkę środowiskową NABÓR


Data ogłoszenia: 2023-05-09

Informacje o nierozstrzygnięciu naboru na opiekunkę środowiskową
 INFORMACJA


Data ogłoszenia: 2023-04-24


W dniu 02 maja 2023 roku (wtorek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku będzie nieczynny


 NABÓR


Data ogłoszenia: 2023-04-12Informacje o nierozstrzygnięciu naboru na opiekunkę środowiskową
 

Nabór II - opiekunka środowiskowa
 

Kwestionariusz osobowy
 
 

 NABÓR


Data ogłoszenia: 2023-03-23


Informacje o nierozstrzygnięciu naboru na asystenta
 

Nabór - opiekunka środowiskowa
 

Nabór - asystent rodziny
 

Kwestionariusz osobowy
 
 
 
 

 NABÓR


Data ogłoszenia: 2023-03-04


Kierownik GOPS w Kamienniku ogłasza nabór na wolne stanowisko Asystenta rodziny
 

Ogłoszenie
 

 NABÓR


Data ogłoszenia: 2023-03-01Informacje o rozstrzygnięciu naboru INFORMACJA


Data ogłoszenia: 2023-02-28

Aktywny samorząd


PCPR w Nysie
 
 
 

 INFORMACJA


Data ogłoszenia: 2023-02-15

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego


 INFORMACJA


Data ogłoszenia: 2023-02-15


Informacja o naborze na pracownika socjalnego
 
 
 

Informacja o wynikach naboru


 INFORMACJA

Data ogłoszenia: 2022-12-23Protokół z wyboru schroniska


 OGŁOSZENIE

Data ogłoszenia: 2022-12-16

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku informuje,
że w dniu 23 grudnia 2022 r. (piątek) Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej będzie nieczynny.


 ZAPYTANIE OFERTOWE


Data ogłoszenia: 2022-11-30


Zapytanie ofertowe dotyczy świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych kierowanych do schronisk przez GOPS w Kamienniku.Zapytanie ofertowe
 
 
 

Załącznik NABÓR


Data ogłoszenia: 2022-11-23


Główny księgowy - nabór
 NABÓR


Data ogłoszenia: 2022-10-15Kwestionariusz osobowy 
 Asystent - nabór
 Asystent - nieroztrzygnięcie
 

 

Praconik socjalny - nabór
 Praconik socjalny - nierozstrzygnięcie

 
 
 
 

WNIOSEK O DODATKEK Z TYTUŁU NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA


Data ogłoszenia: 2022-10-15


Wniosek
 

 

Klauzula RODO
 
 
 
 
 


 NABÓR


Data ogłoszenia: 2022-09-21Asystent rodziny - nabór wrzesień
 
 
 

Pracownik socjalny


DODATEK WĘGLOWYData ogłoszenia: 2022-08-16
DODATEK WĘGLOWY - podstawowe informacje
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego NABÓRData ogłoszenia: 2022-08-16

Nabór 2 na stanowisko głównego księgowego - wynik naboru


Dokument do pobrania


Data ogłoszenia: 2022-07-11

Nabór 2 na stanowisko głównego księgowego


Dokument do pobrania

__________________________________________________________________________
Data ogłoszenia: 2022-07-11

Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego


Dokument do pobrania

__________________________________________________________________________


Data ogłoszenia: 2022-06-23

Nabór na stanowisko głównego księgowego


Dokument do pobrania

__________________________________________________________________________Data ogłoszenia: 2022-06-02

Informacja o wyniku naboru


Dokument do pobrania

__________________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 2022-05-16

Powtórny nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent RodzinyDokument do pobrania


__________________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 2022-05-16

Informacja o nierozstrzygnięciu naboruDokument do pobrania


__________________________________________________________________________


Data ogłoszenia: 2022-05-04

Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent RodzinyDokument do pobrania INFORMACJA


Data ogłoszenia: 2022-04-13

W Wielki Piątek, tj. w dniu 15.04.2022 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku

czynny do godziny 12:00. ZAPYTANIE OFERTOWE


Data ogłoszenia: 2022-04-07

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 000 ZŁOTYCH


I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku

ul. T. Kościuszki 2/3

tel. + 48 (77) 431 23 00


e-mail: ops @ kamiennik.ops.com.pl

NIP: 7531326666

II. Przedmiot zamówienia – usługa pn.: Zakup i dostawa opasek bezpieczeństwa wraz z kompleksową usługą całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Kamiennik w ramach programu Korpus wsparcia Seniorów na rok 2022"Załączniiki:

 1. Zapytanie ofertowe

 2. Załączniki do zapytania ofertowego
 INFORACJA


Data ogłoszenia: 2022-03-01

Na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę RP po 24. Lutego 2022 r. przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych i jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, które będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kamienniku.

W celu uzyskania powyższych świadczeń, należy złożyć stosowny wniosek do tut. Ośrodka. Obywatele Ukrainy, chcący złożyć wnioski, muszą posiadać nadany numer PESEL oraz potwierdzenie legalnego przekroczenia granicy RP.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku tel. 77 4312300

Згідно із  Законом про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, громадяни України, які перетнули кордон Республіки Польщі після 24 лютого 2022 року, мають право на отримання сімейних виплат та одноразової  грошової допомоги у розмірі 300,00 злотих на людину, які виплачуватиме Центр Соціальної Допомоги в Кам'єнніку

З метою отримання вищезгаданих виплат, необхідно скласти відповідну заяву  у даному Центрі. Громадяни України, які хочуть

подати заяви, повинні мати присвоєний обліковий номер PESEL та підтвердження легального перетину кордону Республіки Польщі.

Більш детальну інформацію можна отримати в Центрі Соціальної Допомоги в Кам'єнніку , тел.: 77 4312300

Szukasz ratunku przed wojną? Chcesz wesprzeć uchodźców? Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz. Wspierasz uchodźców? Możesz zapewnić schronienie lub inną pomoc? Wypełnij prosty formularz - wyślemy go do właściwej jednostki, która koordynuje pomoc dla uchodźców

czytaj więcej >>

 
 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia
   

Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy
 ZAPYTANIEData ogłoszenia: 2021-12-16

Zapytamnie ofertowe o świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych kierowanych do schronisk przez GOPS w Kamienniku.zapytanie ofertowe - schronisko
   

Załączniki do zapytania ofertowego


  

 

 Zmiany w realizacji wypłat świadczeń wychowawczych (500+) od lipca 2021 r.


Data ogłoszenia: 2021-09-14


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznie będzie przyjmował wnioski na świadczenia wychowawcze ( 500+) do 31 grudnia 2021 roku. Przyznane świadczenia będą wypłacane przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej do 31 maja 2022 roku.
Natomiast od 01 stycznia 2022 roku wnioski  na świadczenia wychowawcze będą przyjmowane przez ZUS.


 


 Program 2018 - Efekty


Data ogłoszenia: 2019-07-22


 1. GOPS Kamiennik [nazwa OPL] z terenu województwa OPOLSKIEGO przy współpracy Bankiem Żywności w OPOLU realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 1. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

 • tłuszcze (olej rzepakowy),

 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 901 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa OPOLSKIEGO
 1. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 44.372,42 - ton żywności;
 • 7139 - paczek żywnościowych;
 • 0 - posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2018 dla 901 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
 • Ekonomiczne - 2 spotkań dla 54 uczestników
 • Żywieniowe -  0  spotkań dla 0 uczestników
 • Kulinarne – 0   spotkań dla 0 uczestników
 • Niemarnowanie żywności - 2 spotkań dla 54 uczestników


 

 Strategia  2019 - 2023

Data ogłoszenia: 2019-06-19 


UCHWŁA z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2019-2023

 Rozpoczynamy kwalifikacje do Podprogramu 2018

Data ogłoszenia: 2018-09-14 

" Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020"

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku przy współpracy z Bankiem Żywności

  w Opolu będzie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018.

  Celem programu jast zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie :

  sierpień 2018 r.- czerwiec 2019 r.

  Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS

  - warsztaty kulinarne,

  - warsztaty edukacji ekonomicznej,

  - warsztaty dietetyczne,

  - warsztaty niemarnowania żywności.

 1. Kryteria kwalifikowalności i sposób kwalifikacji:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku wydaje osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej oraz przyjmuje oświadczenia

  o dochodach i kwalifikuje osoby do - Podprogramu 2018.


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych

z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz 1358) od dnia 1 października 2018 r., kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:

- 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarujące oraz

- 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.


3. Osoby potrzebujące, które zostaną zakwalifikowane do Podprogramu 2018 otrzymają

   produkty spożywcze w postaci paczek żywnosciowych w których skład będa wchodziły

   produkty:

  • warzywne i owocowe,

  • skrobiowe,

  • mleczne,

  • mięsne,

  • cukry ,

  • tłuszcze

  • oraz dania gotowe.


 Podprogram 2017 – efekty

Data ogłoszenia: 2018-07-19 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

    * warzywne i owocowe(groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
    * skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy , ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
    * mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
    * mięsne ( szynka drobiowa, wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju,
    * cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
    * tłuszcze (olej rzepakowy),
    * dania gotowe ( gulasz wieprzowy z warzywami).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 938 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Kamiennik.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 47,95452 ton żywności;
- 8303 paczek żywnościowych.

5. W ramach Podprogramu 2017 dla 935 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

    * Ekonomiczne - ..-.. spotkań dla …-… uczestników,
    * Żywieniowe - 2 spotkań dla 37 uczestników,
    * Kulinarne - 1 spotkanie dla 24 uczestników,
    * Nie marnowanie żywności - 3 spotkanie dla 61 uczestników.


 

PROGRAM OPERACYJNY Pomoc Żywnościowa    GOPS Kamiennik Ośrodek Pomocy 


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych

 i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do 14 czerwca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju , osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia

 w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do 14 czerwca 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek

 z marchewką, koncentrat pomidorowy, fasola biała, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy

 z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa cukier biały, olej rzepakowy.

» Czytaj więcej
 

 ZASIŁEK RODZINNY  GOPS Kamiennik Ośrodek Pomocy Społecznej


Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje

Od 01.11.2015r. wysokość kwoty uprawniającej do przyznania zasiłku rodzinnego wynosić będzie 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie (gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).


Od 01.11.2014r. wysokość kwoty uprawniającej do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 764 zł na osobę w rodzinie.


Prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami ustalane jest od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych za okres zasiłkowy uważa się okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.


Ubiegając się o przyznanie zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016 wykazujemy dochody uzyskane w roku 2014.

Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Zasiłek przysługuje:

 1. Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka.

 2. Opiekunowi faktycznemu dziecka.

 3. Osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko: 

 • 18 roku życia lub

 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 wynosi miesięcznie: 

 • 89,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;

 • 118,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 • 129,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przyznaje się do końca okresu zasiłkowego (czyli do końca października) licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek jeżeli zostały spełnione warunki ustawy.


 Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują

Dodatki do zasiłku przysługują jedynie rodzinie, która posiada prawo do zasiłku rodzinnego

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia .

 • W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.


 DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

 • Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

  • 24 miesięcy kalendarzowych;

  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 • W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

 • Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

  • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

  • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
   oraz gdy

  • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działania lecznicze;

  • w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku do pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

 DODATEK Z TYTUŁU SATNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

 • Dodatek przysługuje w wysokości 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci.

 • Kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko w przypadku dziecka niepełnosprawnego lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:

  • samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ :drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

  • osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

 DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

 • Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

 DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA

 • Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 80 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 100 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

  • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

 • Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od listopada  do października następnego roku kalendarzowego.

 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 1. W związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 105 zł miesięcznie na dziecko albo

 2.  W związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 63 zł miesięcznie na dziecko.

 DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

 • Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko.

 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

 • Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

 • Dla dzieci 18-letnich i starszych koniecznym jest dołączenie do wniosku zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki w bieżącym roku szkolnym, a dla dzieci 5-letnich odbywających roczne przygotowanie przedszkolne - zaświadczenie lub oświadczenie, że  dziecko odbywa roczne przygotowanie przedszkolne. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

 • osobie, która ukończyła 75 latPrawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.Termin przyznania zasiłku pielęgnacyjnego:

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje


Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1200,00 zł miesięcznie. z dniem 1.01.2016r.- 1300zł. miesięcznie


Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:


1)osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

2)osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą,i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,


4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,


5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

 
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA ( tzw. BECIKOWE )

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje


Zapomoga przysługuje niezależnie od dochodów:

 • matce

 • ojcu lub

 • opiekunowi prawnemu dziecka


Wysokość zapomogi

1000 zł na jedno dziecko.


Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia go opieką prawną lub faktyczną albo przysposobienia. Wniosek  złożony po terminie nie będzie rozpatrzony.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2012r, poz. 1255) jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny tzn.: sumę dochodów członków rodziny tj.; małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem wejścia w życie ww. ustawy jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych tzn. bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów.


 SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY


Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:
osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1)   nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2)   rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

-   w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1. osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,

4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,

6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Zasiłek dla opiekunów przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art.11 ust.3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

Zasiłek dla opiekunów przysługuje:

1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póżn.zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. Za ww. okresy zasiłek dla opiekuna przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego naliczonymi do dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

2. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póżn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.:
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.53 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. nr 264,poz.1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art.1 ustawy).

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu
2) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9, poz. 59, z późn. zm.), ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
4) osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
1a) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje:
1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek.
Prawo do zasiłku dla opiekuna przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna został złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
W przypadku zmian mających wpływ na prawo do zasiłku dla opiekunów, w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej, osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu.

 ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE


Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego. W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego